Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 26. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 26. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 30. 6. 2022, ob 13.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 24. seje in 25. seje (dopisne seje) senata Komisije
2. Seznanitev senata Komisije o opravljanju dodatne dejavnosti
3. Predlogi za uvedbo postopkov preiskav
4. Predlog sklepa o vpogledu v spis
5. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
6. Obravnava Ugotovitev
7. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 26. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar