Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 25. seje senata KPK (dopisna seja)

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 25. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 24. 6. 2022 od 9. do 12. ure, z naslednjim dnevnim redom:

1. Sklep o izvedbi ocene integritete
2. Predlog Sklepa za vpogled v spis

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 25. seje senata KPK (dopisna seja)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar