Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključena oba postopka v zvezi s sumi nepravilnosti pri oddaji naročila 2TDK

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijav glede sumov nepravilnosti pri oddaji javnega naročila družbe 2TDK, d. o. o., za zagotovitev ustreznega odlagalnega prostora in predelavo viškov materialov pri projektu drugi tir. Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato prijav ni sprejela v nadaljnjo obravnavo.

V okviru predhodnega preizkusa prejetih prijav je Komisija ugotovila, da so očitki glede nevključitve protikorupcijske klavzule v pogodbo, sklenjeno na podlagi tega javnega naročila, neutemeljeni, saj pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, kot to določa 14. člen ZIntPK. Glede na navedeno Komisija prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo.

Postopek glede prijave, ki se je nanašala na sum nezakonitega prirejanja razpisne dokumentacije in oškodovanja javnih sredstev Republike Slovenije in Evropske skupnosti pri oddaji javnega naročila, je Komisija vodila ločeno. V predhodnem preizkusu je ugotovila, da iz prijave izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti in za obravnavo katerega sama ni pristojna. Prijavo je tako odstopila v reševanje Policiji, postopek pred Komisijo pa ustavila.

Zaključena oba postopka v zvezi s sumi nepravilnosti pri oddaji naročila 2TDK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar