Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje o postopkih Komisije in institutih

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes na daljavo izvedla usposabljanje za slušatelje Upravne akademije Ministrstva za javno upravo.

Posnetek zaslona: vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik med usposabljanjem
Posnetek zaslona: vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik med usposabljanjem

Slušateljem (teh je bilo 209) je najprej predstavila vsebine s področja integritete in preprečevanja korupcije, na katere morajo biti javni uslužbenci pozorni pri opravljanju svojega dela. Na začetku je podrobno predstavila postopke Komisije, v drugem delu usposabljanja pa osnove posameznih institutov – integriteta, nasprotje interesov, nezdružljivosti funkcij, omejitev poslovanja, darila in lobiranje. Določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je ponazorila z najpogostejšimi primeri kršitev iz prakse. 

Usposabljanje o postopkih Komisije in institutih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar