Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Jože Kužnik

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Polzela Jožeta Kužnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po enajstem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 28. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Jože Kužnik

OPIS OKOLIŠČIN: Odgovorna oseba Občine Polzela je naročila blago od dobavitelja, za katerega je veljala prepoved poslovanja z Občino Polzela.

SANKCIJA: Izrečena globa

Odločitev o omejitvah poslovanja: Jože Kužnik
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar