Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv Komisije na neresnične in zavajajoče navedbe v predvolilnih soočenjih

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom zaščite integritete organa kljub predvolilnemu času dolžna podati odziv na neresnične navedbe in diskreditacije v zvezi s svojim delom, ki so jih predstavniki trenutne vlade izrekli na različnih predvolilnih soočenjih minuli konec tedna. Izjave vidnih funkcionarjev vlade namreč v javnosti relativizirajo delo in zavajajo o pristojnostih Komisije, ki ugotavlja kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) – tistega zakona, katerega zadnje spremembe novembra 2020 je prav na predlog te vlade sprejel državni zbor z 78 glasovi za, med njimi tudi glasovi strank trenutno vladajoče koalicije.

Nikakor ne drži, da Komisija podaja zgolj mnenja, kot sta na soočenju na Kanalu A in 24ur.com v petek, 15. 4. 2022, dejala predstavnika SDS Aleš Hojs in Povežimo Slovenijo Polona Rifelj. Na soočenju Kluba podjetnikov Slovenije, objavljenem na 24ur.com v nedeljo, 17. 4. 2022, pa je to zatrdil predsednik NSi Matej Tonin. Komisija izdaja ugotovitve, s katerimi po zakonsko določenem postopku – v katerem imajo obravnavane osebe vse procesne pravice in je zagotovljena kontradiktornost postopka –  ugotavlja kršitve ZIntPK. Zoper ugotovitve Komisije je dopusten upravni spor na sodišču; ugotovitve postanejo pravnomočne po izteku zakonskih rokov oziroma v primeru vložene tožbe po odločitvi sodišča (če ta ugotovitvam Komisije pritrdi).

Komisija je tudi prekrškovni organ in izreka sankcije v prekrškovnih postopkih, izdaja priporočila za odpravo korupcijskih tveganj, načelna mnenja, izvaja preventivne aktivnosti itd. Vse navedeno delo je usmerjeno v krepitev integritete in transparentnosti ter preprečevanje korupcije in nasprotja interesov, z namenom krepitve pravne države, kar je tudi glavni namen ZIntPK. Izražena mnenja vseh treh predstavnikov vladajoče koalicije, da Komisija podaja le mnenja, so problematična, saj poskušajo v javnosti relativizirati naše delo in pravnomočne ugotovitve, s čimer hkrati kažejo na nerazumljivo ignoranco najvišjih funkcionarjev do za pravno državo izjemno pomembnih institutov, kot so integriteta, nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij, lobiranje itd. Ti in drugi instituti ZIntPK so namenjeni krepitvi pravne države, integritete in transparentnosti ter preprečevanju korupcije, kar je tudi glavno poslanstvo Komisije. Namen Komisije namreč ni kaznovanje korupcije, kot je mogoče razumeti nekatere izjave politikov, ki Komisijo povezujejo s policijo, tožilstvom in sodišči, zato so tudi pristojnosti Komisije drugačne.

Skrb zbujajoči signali državljanom o nespoštovanju zakonov

Odločno zavračamo tudi navedbe Aleša Hojsa o političnem odločanju in političnih obsodbah, ki da jih daje Komisija. Komisija je samostojen in neodvisen državni organ, ki odloča profesionalno in pri tem obravnava vse enako – ne glede na politično stranko, položaj, premoženje ali katerikoli drug dejavnik. Dejstvo je, da je najbolj pod drobnogledom Komisije vsakokratna izvršilna oblast, saj ima ta največjo moč odločanja.

V zvezi z stališčem ministra Hojsa (ki ga je povzela in na svoji spletni strani objavila tudi stranka SDS), da je Komisija nepotreben organ, pa ponavljamo: Konvencija ZN proti korupciji (UNCAC) določa, da mora vsaka država pogodbenica v skladu s temeljnimi načeli svoje pravne ureditve zagotoviti obstoj neodvisnega organa, ki preprečuje korupcijo. Tudi številne druge države članice EU imajo podobne neodvisne institucije za preprečevanje korupcije in krepitev integritete, nekatere od njih (tudi v zahodni Evropi) so bile ustanovljene celo kasneje kot Komisija (npr. v Franciji in Italiji).

Navedene diskreditacije in zavajanja so nadaljevanje izrazito neprimernega odnosa do samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki ga zaznavamo že nekaj časa in na kar smo že opozarjali. Ne glede na okoliščine političnih soočenj pa so tudi popolnoma neprimeren signal državljanom, da zakonov ni treba upoštevati, kar je z vidika preprečevanja korupcije in krepitve pravne države skrb zbujajoče.

Odziv Komisije na neresnične in zavajajoče navedbe v predvolilnih soočenjih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar