Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sodišče potrdilo ugotovitve Komisije o kršitvah določb o nasprotju interesov občinskega svetnika Milana Škafarja

Upravno sodišče RS je zavrnilo tožbo občinskega svetnika Občine Ravne na Koroškem Milana Škafarja in pritrdilo ugotovitvam Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija), da je Milan Škafar pri glasovanju za podelitev občinskih priznanj kršil določbe glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov. S tem so Ugotovitve o konkretnem primeru pravnomočne in jih v nadaljevanju objavljamo v celoti.  

Komisija je v postopku, ki ga je zaključila konec leta 2020, ugotovila, da se občinski svetnik Milan Škafar na tretji dopisni seji Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, 18. 3. 2020, pri glasovanju za podelitev priznanja Občine Ravne na Koroškem za dolgoletno družbeno in politično udejstvovanje v raznih organih in funkcijah v lokalni skupnosti, pri čemer je bil kandidat za nagrado on sam, ni izločil iz glasovanja, prav tako o teh okoliščinah ni predhodno obvestil svojega predstojnika, župana Občine Ravne na Koroškem. Škafar je bil sicer predhodno ustno in nato še pisno s pravnim mnenjem občinske uprave seznanjen, da gre pri njegovem ravnanju na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) za nasprotje interesov in da je njegova dolžnost kot funkcionarja izločiti se iz glasovanja. Ker tega ni storil, je ravnal v nasprotju z določbami 37. in 38. člena ZIntPK, kar pomeni kršitev določb o dolžnem izogibanju nasprotju interesov.

Sodišče jasno: funkcionarji morajo poznati zakon

Ker je Škafar zoper ugotovitve Komisije vložil upravni spor, je lahko Komisija o zaključku postopka v skladu s sedmim odstavkom 11. člena javnost obvestila brez razkrivanja dejanskega stanja. Konec marca 2022 pa je Komisija prejela sodbo Upravnega sodišča RS, ki je zavrnilo tožbo Škafarja in v celoti potrdilo odločitev Komisije – tako v postopkovnem kot vsebinskem smislu.

Sodišče je v sodbi tudi jasno zapisalo, da se »od funkcionarjev pričakuje, da poznajo svoje obveznosti in dolžnosti ter da poznajo določbe ZIntPK, ki je bil sprejet prav z namenom krepitve delovanja pravne države in določa ukrepe in metode za krepitev integritete in transparentnosti ter za preprečevanje korupcije in za preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov«. 

Glasovanje zase tipičen primer okoliščin nasprotja interesov

Komisija opozarja, da sodi glasovanje zase med najbolj tipične okoliščine, ki ustvarjajo nasprotje interesov, zato bi uradna oseba – tj. Milan Škafar – morala vedeti, da je oz. bo s takšnim glasovanjem vzbudila dvom v objektivnost in nepristranskost postopka dodelitve nagrade. V skladu s svojimi pristojnostmi je Komisija v zvezi z njegovim ravnanjem uvedla prekrškovni postopek.

Z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje Komisija ob koncu tega besedila objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru, skupaj z izjasnitvama, kot to določa šesti odstavek 11. člena ZIntPK, in sodbo sodišča.

Ugotovitve_06211_47_2020_28

Sodba_Upravno sodišče RS_069_3_2021_3

1. izjasnitev_06211_47_2020_21 in 22

2. izjasnitev_06211_47_2020_23

 

Sodišče potrdilo ugotovitve Komisije o kršitvah določb o nasprotju interesov občinskega svetnika Milana Škafarja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar