Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Občinski svetnik Občine Ravne na Koroškem se je znašel v nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek ugotavljanja nasprotja interesov v primeru glasovanja občinskega svetnika Občine Ravne na Koroškem Milana Škafarja. Ker je bila javnost o postopku pred Komisijo že seznanjena, Komisija obvešča, da je ugotovila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede nasprotja interesov.

Postopek je Komisija zaključila z ugotovitvami o konkretnem primeru. Ugotovitve še niso pravnomočne, saj je bil zoper njih sprožen upravni spor, o katerem bo odločalo Upravno sodišče. Več informacij v zvezi s postopkom v skladu z določbami novele ZIntPK do zaključka postopka pred sodiščem Komisija ne more podati.

Komisija pojasnjuje, da so se vse uradne osebe v skladu s 37. členom ZIntPK dolžne izogibati nasprotju interesov, da morajo biti pozorne na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in morajo storiti vse, da se mu izognejo, ter svoje funkcije ne smejo uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničile kakšen nedovoljen zasebni interes. To pomeni, da se morajo uradne osebe v praksi izogibati okoliščinam – postopkom, v katerih se odloča o pravicah/koristih za njih (torej za uradne osebe same), za njihove družinske člane in za druge fizične/pravne osebe, s katerimi imajo uradne osebe osebne, poslovne ali politične stike.

Občinski svetnik Občine Ravne na Koroškem se je znašel v nasprotju interesov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar