Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovljene kršitve določb o nasprotju interesov pri dveh svetnikih Občine Piran

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnih primerih v zvezi z ravnanjem dveh občinskih svetnikov Občine Piran. Ugotovila je, da sta svetnika kršila določbe glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov. Ugotovitve so pravnomočne.

Komisija je v letu 2020 na podlagi prijave začela postopka zoper občinska svetnika Občine Piran Ingrid Mahnič in Vojka Jevševarja zaradi suma kršitve nasprotja interesov uradnih oseb.

V predhodnem preizkusu prijave je Komisija od Občine Piran pridobila pojasnila in vso relevantno dokumentacijo v povezavi z zadevo in ugotovila, da sta se svetnika, s tem ko sta na seji Občinskega sveta Občine Piran glasovala za sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, pri čemer sta bila med predlaganimi kandidati za predstavnika ustanovitelja tudi sama, znašla v okoliščinah nasprotja interesov. Nobena od obravnavanih oseb ni podala pisne izjasnitve.

Z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje, Komisija v nadaljevanju objavlja Ugotovitve o konkretnih primerih, kot to določa 6. odstavek 11. člena ZIntPK (javna objava po preteku roka za vložitev upravnega spora). Obravnavani osebi v postopku nista sprožili upravnega spora zoper ugotovitve, zato so te pravnomočne.

Ugotovitve o konkretnem primeru Vojko Jevševar

Ugotovitve o konkretnem primeru Ingrid Mahnič

Ugotovljene kršitve določb o nasprotju interesov pri dveh svetnikih Občine Piran
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar