Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključek postopka v zadevi Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024

Komisija je leta 2021 prejela prijavo o domnevnih nepravilnosti pri procesih dodelitve javnega denarja v okviru Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024. Pri tem naj bi predsednik in član Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) sodeloval v vseh procesih dodelitve javnega denarja v okviru Programa, kar je spodbudilo sum kršitve določb o nasprotju interesov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), saj je bila vsebina prijave povezana s stališčem Komisije, da omenjena oseba ne more sočasno opravljati funkcije poslanca Državnega zbora RS in predsednika PMSNS.

V predhodnem preizkusu je tako Komisija vpogledala v dokumente, vezane na omenjeni Program, v javne evidence in podatke na spletu, zaprosila je tudi za pojasnila PMSNS. Preverila je še morebitne poslovne povezave s subjekti, ki so bili prejemniki sredstev iz Programa, ter predsednikom in članom PMSNS. Ugotovila je, da zanj pri sodelovanju v vseh procesih dodelitve javnega denarja v okviru Programa ne more govoriti o morebitnem nasprotju interesov, saj pri navedeni osebi niso izkazani elementi nasprotja interesov po ZIntPK.

Glede na navedeno ni bilo mogoče potrditi suma nasprotja interesov, zato je Komisija obravnavo zadeve zaključila.

Zaključek postopka v zadevi Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar