Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Stanislav Rojko

Komisija je zoper kršitelja Stanislava Rojka vodila postopek o prekršku zaradi suma storitve dveh prekrškov in izdala odločbo o prekršku zaradi storitve dveh prekrškov, in sicer je bila v obeh primerih podana kršitev prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 10. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Stanislav Rojko

OPIS OKOLIŠČIN: 1. Župan v roku treh mesecev po izdanem opozorilu Komisije ni izstopil iz članstva oziroma prenehal s članstvom v Svetu ustanoviteljic javnega podjetja, ki ni združljivo z opravljanjem funkcije poklicnega župana. 2. Župan v roku treh mesecev po izdanem opozorilu Komisije ni izstopil oziroma se odpovedal funkciji zakonitega direktorja gospodarske družbe, ki ni združljiva z opravljanjem funkcije poklicnega župana.

SANKCIJA: Izrečena enotna sankcija v obliki globe 1000 eur

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Stanislav Rojko
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar