Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Manca Vadnjal

Komisija je zoper kršiteljico Manco Vadnjal vodila postopek o prekršku zaradi storitve dveh prekrškov, in sicer je bila v obeh primerih podana kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 29. 4. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Manca Vadnjal

OPIS OKOLIŠČIN: 1. Občinska svetnica je na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, glasovala o kandidatih za predstavnike v svetu javnega zavoda, kjer je bila predlagana kandidatka tudi ona sama, s čimer se je znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, pri tem pa o teh okoliščinah ni takoj pisno obvestila predstojnika.

  1. Občinska svetnica je na seji občinskega sveta glasovala o predlaganih kandidatih v svet javnega zavoda, med katerimi je bila tudi ona sama, s čimer se je znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, pri tem pa o teh okoliščinah ni takoj pisno obvestila predstojnika.

SANKCIJA: Enotna sankcija v obliki opomina

Odločitev o nasprotju interesov: Manca Vadnjal
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar