Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 9. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 9. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 24. 2. 2022, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 7. seje (dopisna seja) senata Komisije in Zapisnika 8. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov
4. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 9. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar