Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija ustavila postopek v zvezi z letovanji predsednika Vlade

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila predhodni preizkus v zvezi s pridobivanjem poslov v povezavi s skupnimi letovanji in druženji predsednika Vlade Republike Slovenije. Kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni ugotovila, zato je postopek ustavila. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj v postopkih javnih naročil pa je Generalnemu sekretariatu vlade izdala priporočila.

Postopek je bil uveden na podlagi sumov, izpostavljenih v nekaterih lanskih medijskih objavah, ki so se nanašale na druženja predsednika vlade Janeza Janše na jadranju in t. i. golf počitnicah v tujini. Komisija je v postopku pregledala Portal javnih naročil in druge dostopne podatke, pregledala evidenco lobističnih stikov ter pridobila podatke, pojasnila in dokumentacijo od Generalnega sekretariata vlade (GSV) in Ministrstva za zunanje zadeve.

Komisija, ki lahko v skladu z določbami ZIntPK obravnava zadeve, od katerih ni preteklo več kot pet let, ne pri izpostavljenih sumih v zvezi s pridobivanjem poslov na zasebnih druženjih, ne v zvezi z oddajo naročil GSV za informacijsko podporo in ne v zvezi s selitvijo sedeža konzulata na Mavriciju ni potrdila kršitev ZIntPK.

V zvezi z domnevno spornimi druženji predsednika vlade z lobistom in predstavnikom podjetja Komisija poudarja, da ni mogoče vsakega stika predstavnika javnega sektorja s predstavnikom zasebnega sektorja avtomatično opredeliti kot lobističnega. Pri tem Komisija ni prejela nobene prijave o sumih nezakonitega lobiranja v povezavi s predsednikom vlade niti drugih konkretnih informacij, iz katerih bi izhajali sumi kršitev s področja lobiranja.

Kršitev iz svoje pristojnosti Komisija ni potrdila niti pri pregledu javnih naročil »Celovita prenova podatkovnega centra« in »Nakup specifične sistemske in informacijske opreme«, ki ju je v letu 2020 izvedel GSV in na katerih sta bila kot ponudnika izbrana Integralis, d. o. o. (pri obeh javnih naročilih), in NIL, d. o. o. (pri prvem sklopu drugega naročila). Je pa pri javnih naročilih zaznala določena korupcijska tveganja in sum kršitev iz pristojnosti Državne revizijske komisije (DKOM).

Komisija je zato DKOM podala predlog za uvedbo postopka o prekršku, GSV pa je izdala priporočilo, naj v primerih, ko zaradi zaupnosti dela razpisne dokumentacije te ne more v celoti objaviti na Portalu javnih naročil, omogoči alternativni način seznanitve z razpisno dokumentacijo. In to na način in v rokih, da bo v postopek lahko pritegnjenih čim več gospodarskih subjektov oziroma da bo zagotovljena konkurenca med ponudniki. Prav tako je GSV priporočila, naj upravljanje zaznanih korupcijskih tveganj preuči v okviru načrta integritete.

Komisija ustavila postopek v zvezi z letovanji predsednika Vlade
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar