Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 5. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 5. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 4. 2. 2022, ob 10.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 4. seje senata Komisije
2. Predlog za uvedbo postopka preiskave
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 5. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar