Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Tehnične težave pri poročanju premoženjskega stanja in oteženo poročanje zaradi COVID-19

V Komisiji smo zaznali pojav občasnih tehničnih težav pri sami oddaji poročil o premoženjskem stanju prek sistema eUprava.

Glede na to in glede na razmere, povezane s COVID-19, se v Komisiji zavedamo, da lahko pride do objektivnih ali subjektivnih okoliščin, ki povzročijo zamudo zakonskih obveznosti prijave premoženjskega stanja. V Komisiji tako ne bomo nadzirali pravočasnosti podaje prijave premoženjskega stanja ali sprememb le-tega do roka 31. 1. 2022. Zavezance kljub temu prosimo, da izpolnijo svojo obveznost poročanja o premoženjskem stanju takoj, ko je to mogoče.

Tehnične težave pri poročanju premoženjskega stanja in oteženo poročanje zaradi COVID-19
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar