Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Konec januarja se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju

Konec meseca januarja se iztečejo roki za poročanje o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila, za poročanje o spremembah premoženjskega stanja ostalih zavezancev ter za posredovanje seznamov zavezancev naročnikov, ki poslujejo po predpisih javnega naročanja.

Poročanje o spremembah premoženjskega stanja

Zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila) morajo Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) sporočiti vsako spremembo v premoženjskem stanju najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe, v skladu z določilom 43. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo, 158/20).

V primeru, da do sprememb v premoženjskem stanju v obsegu, kot ga določa 43. člen ZIntPK, ni prišlo, zavezanec ne odda obrazca in o neobstoju sprememb ne poroča.

Osebe, odgovorne za javna naročila, in prijava premoženjskega stanja

Drugačna ureditev velja za osebe, odgovorne za javna naročila. Te premoženjsko stanje prijavijo v celoti na elektronskem obrazcu enkrat letno do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer ob pogoju, da so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja po določilih ZJN-3 v vrednosti, kot jo določa ZIntPK, in sicer ocenjena vrednost posameznega naročila je enaka ali višja od 100.000 evrov brez DDV, ne glede na to, ali so ta naročila ali del dokumentacije o javnem naročilu v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti.

Pri tem morajo vsebinsko poročati o stanju premoženja, kot so ga imele 31. 12. preteklega leta, obenem pa ne sporočajo sprememb premoženjskega stanja.

Vsi zavezanci za prijavo premoženjskega stanja si morajo za oddajo obrazca na portalu eUprava pravočasno zagotoviti kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS. 

Zaradi novele ZIntPK-C smo izvedli nadgradnjo poročanja o premoženjskem stanju, ki prinaša kar nekaj novosti, zato pozivamo vse zavezance, zlasti zavezance, ki so dolžni sporočiti spremembe premoženjskega stanja, da so pri izpolnjevanju svojih obvez posebej previdni.

Naročniki, ki morajo sporočiti seznam zavezancev

Novost v noveli ZIntPK je, da naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje, Komisiji posredujejo seznam zavezancev do 31. januarja za preteklo leto, in ne več do 31. decembra. Način poročanja ostaja nespremenjen. Pri tem naročnike obveščamo, da oseb, odgovornih za javna naročila, nikoli ne odjavijo s seznama, temveč jih zgolj prijavo za preteklo leto.

Odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana s premoženjskim stanjem, najdete na tej povezavi.

Tehnične zahteve poročanja

Od 1. junija 2020 je poročanje premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije možno le še na portalu eUprave, zato vse zavezance prosimo, da si pravočasno zagotovijo ustrezna digitalna potrdila.

V uporabi tudi smsPASS

Na eUpravi je poleg kvalificiranih digitalnih potrdil od 9. 5. 2018 naprej mogoče uporabljati tudi prijavo preko smsPASS (mobilna identiteta), ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev. Za uporabo smsPASS zavezanec potrebuje mobilno telefonsko številko in telefon, ki sprejema kratka sporočila, ter napravo, povezano v splet (npr. računalnik, tablico, pametni telefon). Postopek aktivacije smsPASS zavezanec prične na uporabniških straneh SI-PASS.

Prednost uporabe smsPASS je v tem, da lahko oddate prijavo neodvisno od tega, kje ste, pomembno je le to, da imate možnost dostopa do spleta. Dodatne informacije o prijavi s smsPASS in navodila za aktivacijo smsPASS dobite na povezavah o mobilni identiteti ter navodilih in napotkih za aktivacijo smsPASS-a.

Tehnična pomoč

V primeru tehničnih težav vas prosimo, da pokličete Enotni kontaktni center Ministrstva za javno upravo (EKC) na telefonsko številko 080 2002 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro) ali pošljite vprašanje na ustrezno elektronsko pošto. Glede na to, da je v januarju velik porast vprašanj na EKC, priporočamo, da vprašanju priložite vašo telefonsko številko za hitrejši kontakt.

Konec januarja se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar