Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vabilo: Teden boja proti korupciji 2021

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) ob 9. decembru, mednarodnem dnevu boja proti korupciji, vabi na letošnji Teden boja proti korupciji, ki bo med 6. in 9. decembrom 2021 potekal po spletni aplikaciji Zoom.

Osrednji dogodek letošnjega Tedna boja proti korupciji bo v četrtek, 9. decembra, ob 9.30: okrogla miza o zadnje čase medijsko precej izpostavljenem institutu nezdružljivosti funkcij. Pred tem bo Komisija organizirala štiri spremljevalne dogodke: 

Vse vsebine bodo brezplačne in bodo potekale na daljavo po aplikaciji Zoom. Prijava na dogodke je obvezna; udeleženci se bodo lahko prijavili po spletnem obrazcu, na osnovi katerega bodo po e-pošti prejeli povezavo do posameznega dela programa. Podrobnejši program in napotki za prijave so v nadaljevanju.

Četrtek, 9. 12. 2021, ob 9.30:
Osrednji dogodek okrogla miza Nezdružljivost funkcij - je "sedenje na dveh stolih" vedno v javnem interesu?

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ureja nezdružljivost funkcije ter prepoved članstva in dejavnosti za funkcionarje. Od njih se namreč pričakuje, da funkcijo in delo opravljajo v javnem interesu ter z največjo mero profesionalnosti in da svoj čas v čim večji meri namenijo oziroma posvetijo opravljanju dela. Posamezni, tudi medijsko izpostavljeni primeri iz iztekajočega se leta pa kažejo, da je vprašanj glede nezdružljivosti funkcij včasih skorajda več kot odgovorov nanje. Kaj je pri opravljanju pridobitne dejavnosti za poklicnega funkcionarja še sprejemljivo? Kakšen dodaten zaslužek je še primeren? So izjeme, ko funkcionarji lahko »sedijo na dveh stolih«, ustrezno opredeljene, ali jih je treba dodatno omejiti, ali nasprotno – celo razširiti?

O različnih zakonskih ureditvah nezdružljivosti funkcij, o zaznanih praksah, ki se v Sloveniji pojavljajo, ter o ustreznem upravljanju tveganj, ki iz nezdružljivosti funkcij izhajajo, bodo z moderatorko okrogle mize Katjo Mihelič Sušnik, vodjo Službe za nadzor na Komisiji, razpravljali:

 • prof. dr. Saša Zagorc, prodekan in redni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani,
 • mag. Robert Golobinek, predstavnik Ministrstva za pravosodje,
 • Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije,
 • mag. Saša Jazbec, v. d. direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo ter
 • dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije.

Razprava bo trajala uro in pol, nato bo pol ure namenjene vašim vprašanjem in komentarjem. Dogodek bo z aplikacijo Zoom dostopen brezplačno, nanj pa se je treba predhodno prijaviti na tej povezavi. Prijavljeni udeleženci bodo potrdilo o udeležbi s povezavo na dogodek prejeli po e-pošti, pred samim dogodkom pa tudi opomnik nanj.

Ponedeljek, 6. 12. 2021, ob 10.00:
Delavnica za novinarje in novinarska konferenca

Komisija bo zainteresiranim novinarjem predstavila svoje postopke na dveh, javnosti dobro znanih primerih kršitve integritete, ki sta bila pravnomočno zaključena letos. Mediji imajo namreč izjemno pomembno vlogo tako pri preprečevanju korupcije kot pri dvigu politične kulture ter posledično ravni integritete celotne družbe. Z novinarsko delavnico želi zato Komisija prispevati k še bolj kakovostnemu poročanju o preprečevanju korupcije in pomenu integritete, predvsem na vodilnih položajih v družbi.

Delavnica bo v ponedeljek, 6. decembra 2021, z začetkom ob 10. uri in bo trajala do 11.15 ure. Glede na število prijavljenih in izkazan interes bo potekala na sedežu Komisije in / ali na daljavo po aplikaciji Zoom. Obvezne predhodne prijave Komisija zbira do vključno ponedeljka, 29. novembra 2021, na elektronski naslov pr.korupcija@kpk-rs.si. Prosimo, da navedete vaše ime in priimek ter medij, za katerega delate; če se vam že porajajo vprašanja, ki bi jih radi zastavili, pa seveda lahko navedete tudi ta. Delavnico bo Komisija izvedla, če se nanjo prijavi vsaj pet udeležencev. Snemanje usposabljanja ne bo možno. Po koncu delavnice bosta ob 11.30 sledila nagovor in novinarska konferenca predsednika Komisije dr. Roberta Šumija o Tednu boja proti korupciji.

Torek, 7. 12. 2021, ob 8.00:
Dan usposabljanj o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Strokovni sodelavci Komisije bodo predstavili postopke, kot jih vodi Komisija, kršitve integritete, nasprotje interesov, omejitve poslovanja, prepovedi in omejitve pri sprejemanju daril, lobiranje in načrte integritete. Predstavili bodo osnove posameznih institutov, ki bodo uradnim osebam pomagale pri upoštevanju določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v praksi. Predstavitve posameznih institutov bodo tokrat dostopne širši javnosti.

Vsako predavanje bo trajalo do 45 minut. Na koncu vsake predstavitve bodo predavatelji na voljo tudi za morebitna vprašanja slušateljev.

Na posamezna usposabljanja se lahko prijavite s klikom na besedo PRIJAVA v spodaj objavljenem programu, s čimer boste preusmerjeni na spletno stran za izpolnjevanje podatkov. Seveda se lahko prijavite na več usposabljanj, prijaviti pa se morate na vsako posebej. 

Program:

 • 8.00 – 8.45 POSTOPKI KOMISIJE: Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor; kaj je predhodni preizkus, kdaj je uvedena preiskava, kakšne pravice imajo obravnavane osebe … → PRIJAVA
 • 9.00 – 9.45 KRŠITVE INTEGRITETE: Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor; integriteta v skladu z ZIntPK, kršitve integritete iz prakse Komisije, sodna praksa … → PRIJAVA
 • 10.00 – 10.45 NASPROTJE INTERESOV: magAndreja Kokalj, Služba za nadzor; kaj je nasprotje interesov, kako ravnati, ko se znajdemo v takšnih okoliščinah, kako jih prepoznati, subsidiarnost ZIntPK … → PRIJAVA
 • 11.00 – 11.45 OMEJITVE POSLOVANJA: Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor; za koga veljajo omejitve poslovanja, kdaj je prepoved absolutna in kdaj je poslovanje pogojno dovoljeno, posledice kršitev … → PRIJAVA
 • 12.00 – 12.30 DARILA: mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo; katera darila lahko sprejmemo in katerih ne, je vrednost darila pomembna, obveznosti prejemnikov daril in subjektov javnega sektorja … → PRIJAVA
 • 13.00 – 13.45 LOBIRANJE: mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo; kaj je lobiranje in kaj ni, kdo so lobiranci, lobisti in interesne organizacije, njihove obveznosti … → PRIJAVA
 • 14.00 – 14.45 NAČRT INTEGRITETE: mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo; kaj je načrt integritete, naloge skrbnika načrta integritete, predstojnika zavezanca za izdelavo načrta integritete ter delovne skupine … → PRIJAVA

Sreda, 8. 12. 2021, ob 13.00:
Okrogla miza Krepitev integritete otrok v šolah – ustvarjanje integritetne družbe v prihodnosti

Komisija je skupaj s partnerji lani začela izvajati projekt Integriteta: skupni cilj generacij. Cilj dolgoročno zastavljenega projekta je krepitev pomena etike in integritete na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in športa in s tem tudi krepitev integritete celotne družbe. V okviru projekta sta Komisija in Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ) letos zasnovala pilotni projekt krepitve integritete otrok v osnovnih šolah, ki se letošnje šolsko leto že izvaja na petih šolah. Dodatna orodja za krepitev integritete otrok v osnovnih šolah pa bodo na voljo tudi na podlagi rešitev, ki jih je pripravila organizacija Unicef. Na okrogli mizi bo predstavljeno, kako pristopiti k temi integritete v okviru učnega programa v osnovnih šolah, kakšni so izzivi in kakšne rešitve so bile do sedaj oblikovane.

PROGRAM

13.00  NAGOVORI
•    predsednik Republike Slovenije Borut Pahor
•    predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi
•    direktor Zavoda RS za šolstvo dr. Vinko Logaj

13.15  RAZPRAVA: Izzivi vključevanja aktivnosti za krepitev integritete otrok v obstoječe osnovnošolske izobraževalne programe – namen in praktični vidiki izvedbe pilotnega projekta v osnovnih šolah
Sodelujoči:
•    ravnatelji in učitelji osnovnih šol: 
     – OŠ Dramlje: ravnateljica Mirjana Aužner in učiteljica Lucija Jager,
     – OŠ Zbora odposlancev Kočevje: 
ravnatelj Peter Pirc in učitelj Tilen Nosan,
     – OŠ Franceta Bevka Tolmin: ravnateljica Petra Vitez Constantini in učiteljica Bogdana Švab,
     – OŠ Selnica ob Dravi: učiteljica Maja Vačun,
     – OŠ Domžale: učiteljica Sofija Baškarad,
•    Maja Planinc, predstavnica Unicefa – dobitnika razpisa Komisije za izdelavo orodij za krepitev integritete otrok v osnovnih šolah in
•    Klavdija Šipuš, predstavnica Zavoda RS za šolstvo

Razpravo bo povezovala predstavnica Komisije za preprečevanje korupcije Barbara Fürst.

Dogodek bo trajal do 15. ure, med izvedbo bomo sprejemali tako pisna kot ustna vprašanja in komentarje občinstva. Predhodne prijave so obvezne in jih zbiramo na tej povezavi.

Dodatne informacije: Maša Jesenšek, pr.korupcija@kpk-rs.si, 01/400 57 15, 051 608 240

Vljudno vabljeni!

#protikorupciji

Vabilo: Teden boja proti korupciji 2021
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar