Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij županov občin Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) obvešča javnost o svojih ugotovitvah o nezdružljivosti funkcij županov občin Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer.

Komisija je s postopkom začela v letu 2020 na podlagi prijave o neskladnosti Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega Komunalnega podjetja Vrhnika (Odlok) z zakonodajo. V postopku je Komisija ugotovila, da župani občin ustanoviteljic KPV (Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer) opravljajo tudi funkcije v organu javnega podjetja, ki so po ZIntPK nezdružljive z župansko funkcijo.

Vrhniški župan Daniel Cukjati namreč opravlja funkcijo člana skupščine in predsednika skupščine javnega podjetja KPV, župan občine Borovnica Bojan Čebela in župan občine Log – Dragomer Miran Stanovnik pa sta člana skupščine javnega podjetja KPV. Ker je skupščina KPV najvišji organ upravljanja javnega podjetja, dejavnost upravljanja pa v skladu s 27. členom ZIntPK  ni združljiva z opravljanjem funkcije poklicnega župana, gre za nezdružljivi funkciji. Iz pristojnosti, ki jih ima skupščina KPV po Odloku, namreč izhaja, da opravlja tudi upravljavske funkcije, in ne zgolj ustanoviteljskih. Prepoved članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom.

Opozorila Komisije niso upoštevali

Zato je Komisija vse tri župane že novembra 2020 opozorila na nezdružljivosti obeh funkcij in jih pozvala, da nezdružljivost v roku treh mesecev odpravijo. Hkrati je občinskim svetom vseh treh občin priporočila, da uskladijo Odlok s 27. členom ZIntPK. Veljavni Odlok namreč določa, da je skupščina najvišji organ upravljanja javnega podjetja ter da člane skupščine predstavljajo župani občin ustanoviteljic, kar pa je v nasprotju z ZIntPK.

Župani kljub pozivu Komisije v skoraj letu dni niso odpravili nezdružljivosti funkcij, zato Komisija v skladu s tretjim odstavkom 29. člena ZIntPK javnost obvešča o nezdružljivosti funkcij županov Daniela Cukjatija, Bojana Čebele in Mirana Stanovnika. Spremenjen ni bil  niti Odlok, ki ostaja neskladen z zakonodajo.

Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti usklajeni tako z ustavo kot tudi z zakoni. Dolžno ravnanje poklicnih županov je, da upoštevajo zakone in delujejo skladno z določili zakona in ustave ter da s svojim delovanjem – v konkretnem primeru s tem, ko ne odpravijo nezdružljivosti funkcij – ne poglabljajo nezaupanja v delovanje občine. Župani bi morali aktivneje pristopiti k uskladitvi Odloka z zakonom in proaktivno delovati s ciljem čim prejšnje odprave nezdružljivosti, tudi tako, da se ne udeležujejo več sej skupščine, občinski sveti pa za člane skupščine začasno imenujejo druge osebe. Izgovor, da Odlok določa, da so člani skupščine župani, in da do spremembe Odloka župani nimajo druge možnosti kot opravljati tudi članstvo v skupščini, je po mnenju Komisije nesprejemljiv.

Zaradi zaznanih neskladij občinskih odlokov z zakonodajo v tem in drugih primerih je Komisija o tej praksi, katere posledica je nezdružljivost funkcij posameznih funkcionarjev, seznanila pristojno Ministrstvo za javno upravo. Prav tako je pozvala občine, naj preverijo že sprejete odloke o ustanovitvah javnih podjetij, pri čemer naj bodo pozorne na upoštevanje in skladnost odlokov z določbami ZIntPK ter vso ostalo relevantno zakonodajo.

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij županov občin Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar