Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 52. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 52. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 29. 11. 2021, ob 10.45 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 51. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 52. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar