Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obisk delegacije s Hrvaške na Komisiji

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes gostila Komisijo za ugotavljanje nasprotja interesov s Hrvaške.

Delegacijo, ki jo je vodila predsednica hrvaške komisije Nataša Novaković, so sprejeli predsednik Komisije dr. Robert Šumi, namestnik predsednika David Lapornik, pomočnik predsednika Rado Jože Kerč, pomočnica vodje Službe za preventivo Barbara Fürst, pomočnik vodje Službe za nadzor Albert Nabernik in višji svetnik za upravne in sodne zadeve pri Komisiji Gregor Pirjevec. Slednji je v prvem delu srečanja gostom podrobneje predstavil institut integritete in slovensko sodno prakso na tem področju. Predstavitvi je sledil pogovor o skupnih vprašanjih in primerih dobre prakse s področja delovanja obeh komisij.

Današnji dogodek je nadaljevanje sodelovanja med obema komisijama, katerega del je bil tudi septembrski obisk dr. Roberta Šumija, Katje Mihelič Sušnik, vodje Službe za nadzor pri Komisiji, in Gregorja Pirjevca na sedežu hrvaške komisije v Zagrebu.

Obisk delegacije s Hrvaške na Komisiji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar