Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 18. 11. 2021

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij županov občin ustanoviteljic CEROP

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) obvešča javnost o svojih ugotovitvah v zvezi z nezdružljivostjo funkcij županov občin ustanoviteljic Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP). Trije izmed 27 županov nezdružljivosti funkcij niso odpravili. Komisija je s postopkom zaradi suma[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar