Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 49. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 49. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 11. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 48. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog za uvedbo preiskave glede ugotavljanja nasprotja interesov
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije

Sklic 49. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar