Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 05. 11. 2021

Sklic 49. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 49. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 11. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih[…]

Usposabljanje o integriteti in zdravju na delovnem mestu

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je včeraj za 40 slušateljev Upravne akademije izvedla usposabljanja na daljavo Integriteta vodje ter zdravje in dobro počutje na delovnem mestu. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo pri Komisiji, se je osredotočila na pomen etičnega vodenja kot oblike vodenja, ki prinaša prednosti celotni organizaciji, njenim zaposlenim, lastnikom in okolici,[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar