Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 48. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 48. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 3. 11. 2021, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 47. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Obravnava Ugotovitev
4. Predlog glede uvedbe postopka ugotavljanja obstoja vzročne zveze
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 48. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar