Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Webinar o presoji integritete kandidatov za funkcije v organih vodenja in nadzora

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Združenje nadzornikov Slovenije v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah organizirata spletni webinar, na katerem bomo naslovili temo presoje integritete kandidatov za funkcije v organih vodenja in nadzora v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

Pristojnosti Komisije glede presoje kršitev integritete se nanašajo na uradne osebe ter s tem poslovodne osebe in člane organov upravljanja, vodenja in nadzora v družbah, ki jih je ustanovila država ali lokalna skupnost oziroma so v njeni večinski lasti. Vendar pa so izkušnje presoje kršitev integritete strokovno zanimive za vse družbe in vse deležnike teh družb. Kar velja tudi za ureditev področja presoje ustreznosti in primernosti kandidatov za člane uprav in nadzornih svetov v finančnem sektorju (banke, hranilnice in zavarovalnice). Njihove izkušnje in ureditev so odlična podlaga tudi za delo nominacijskih in kadrovskih komisij nadzornih svetov v drugih družbah, saj predstavljajo najvišje standarde na tem področju. Presoja ustreznosti in primernosti, ki jo kandidat uspešno prestane, je namreč eden izmed pogojev za podelitev licence za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali uprave v teh finančnih institucijah s strani regulatorjev.

S tem webinarjem želimo narediti korak v smeri razmisleka o oblikovanju priporočil dobre prakse za delo nominacijskih in kadrovskih komisij nadzornih svetov gospodarskih družb na tem področju in postaviti izhodišča tudi za javni sektor. Dobro prakso na tem področju želimo namreč približati presoji integritete kandidatov za zasedbo najvišjih položajev v javnem sektorju.

Program (10.00 - 11.30)

Uvodni pozdrav: 

mag. Irena Prijović, izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije

Predstavitev presoje integritete kandidatov za člane uprav in nadzornih svetov v bankah:

Barbara Bračko, direktorica oddelka za skladnost SID banke d.d. in članica Komisije za oceno primernosti  

Integriteta in kršitve v praksi:

dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

Panel: Pomen integritete in izzivi presoje integritete v praksi: 

  • Barbara Bračko, direktorica oddelka za skladnost SID banke d.d. in članica Komisije za oceno primernosti  
  • prof. dr. Branko Lobnikar, prodekan za raziskovalno dejavnost na Fakulteti za varnostne vede, Univerza v Mariboru
  • Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije  
  • dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

Razpravo bo povezovala Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor Komisije za preprečevanje korupcije. 

VABLJENI!

Webinar o presoji integritete kandidatov za funkcije v organih vodenja in nadzora
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar