Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 45. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 45. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 18. 10. 2021, ob 10.uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 44. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Obravnava Ugotovitev
4. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 45. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar