Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predstavnika Komisije sodelovala na usposabljanju za Policijo

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta danes sodelovala na usposabljanju na temo korupcijskih dejanj, korupcijskih tveganj in podkupovanja, ki ga je v Gotenici za kriminaliste organizirala Generalna policijska uprava.

V okviru dvodnevnega usposabljanja »Odkrivanje in preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj – Korupcijska tveganja pri javnem naročanju in podkupovanje tujih javnih uslužbencev« sta predavala tudi predstavnika Komisije, in sicer Višji svetnik za upravne in sodne zadeve Gregor Pirjevec in vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik.

Gregor Pirjevec je slušateljem predaval o podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, Konvenciji Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev ter jim predstavil delo Delovne skupine OECD za boj proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev, katere članica je tudi Slovenija.

Katja Mihelič Sušnik pa je predstavila korupcijska tveganja, ki jih je v zvezi z nabavo zaščitne opreme v času spopadanja z epidemijo Covid-19 zaznala Komisija v okviru lani zaključenega tematskega nadzora. Na konkretnem primeru kršitve integritete je predstavila potek postopka pred Komisijo in razložila katera dejanja – glede na dosedanjo prakso – Komisija obravnava kot kršitev integritete.

Predstavnika Komisije sodelovala na usposabljanju za Policijo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar