Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 38. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 38. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 26. 8. 2021, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

  1. Potrditev Zapisnika 37. seje senata Komisije
  2. Obravnava Ugotovitev
  3. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja obstoja nasprotja interesov
  4. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
  5. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
  6. Obravnava Osnutka ugotovitev
  7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 38. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar