Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 25. seje (dopisne seje) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 25. sejo (dopisno sejo) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 18. 5. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Sprememba Kadrovskega načrta Komisije za preprečevanje korupcije za leti 2021 in 2022
2. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 08.00 do 09.00 ure dne 18. 5. 2021 po elektronski pošti na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 18. 5. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 25. seje (dopisne seje) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar