Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje o lobiranju in vplivanju za zaposlene na Akosu

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je za zaposlene na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) danes izvedla usposabljanje z naslovom Lobiranje ali nezakonito vplivanje.

V okviru spletnega usposabljanja, ki se ga je udeležilo okoli 50 zaposlenih na Akosu, je vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik predstavila institut lobiranja, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o lobističnem stiku, kdaj lahko govorimo o zakonitem in kdaj o nezakonitem lobiranju ter naloge in odgovornost javnih uslužbencev v povezavi z lobiranjem. Predstavila je tudi razliko med lobiranjem in vplivanjem, kdaj lahko govorimo o nezakonitem oziroma neetičnem vplivanju, kako se takšna nezakonita ali neetična ravnanja odražajo v kršitvah integritete ter kako naj javni uslužbenec, ki doživlja tovrstne vplive, ravna in kakšne pristojnosti pri tem ima Komisija.

Prihodnji teden bo Komisija ponovila usposabljanje na isto temo še za drugo skupino zaposlenih na Akosu.

Usposabljanje o lobiranju in vplivanju za zaposlene na Akosu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar