Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 9. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 9. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 5. 3. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 8. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava Sistemskega pojasnila s področja omejitev oz. prepovedi poslovanja
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 9. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar