Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek v zvezi z nakupom delnic Petrola ministra za okolje in prostor

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s prijavo, ki se je nanašala na nakup delnic družbe Petrol ministra za okolje in prostor. Ker je bila javnost s postopkom pred Komisijo že seznanjena, obveščamo, da prijava na podlagi predhodnega preizkusa ni bila sprejeta v nadaljnjo obravnavo, saj Komisija ni zaznala sumov kršitev iz lastnih pristojnosti.

Prijava se je nanašala na sume nepravilnosti pri nakupu delnic družbe Petrol ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka in njegovo odločanje o deregulaciji cen naftnih derivatov, Komisija pa jo je prejela septembra 2020. V okviru predhodnega preizkusa Komisija ni zaznala suma kršitev iz lastnih pristojnosti, zato je nadaljnjo obravnavo prijave zavrnila. Je pa prijavo v informacijo odstopila Agenciji za trg vrednostnih papirjev in jo zaprosila, da jo obvesti o ugotovitvah v konkretni zadevi. Če bo na podlagi teh ugotovitev potrebna dodatna obravnava zadeve v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo Komisija to tudi uvedla.

Zaključen postopek v zvezi z nakupom delnic Petrola ministra za okolje in prostor
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar