Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

O upravljanju korupcijskih tveganj in nasprotja interesov v kadrovskih postopkih

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije organizirala spletni seminar – webinar na temo Upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb. 

V uvodnem nagovoru je predsednik Komisije dr. Robert Šumi poudaril, da predstavlja preventivna dejavnost, kamor sodijo tudi usposabljanja in izobraževanja z namenom ozaveščanja čim širšega kroga ljudi, izjemno pomembno poslanstvo Komisije. »Iz tega vidika je zelo pomembna tudi tema današnjega dogodka. Komisija se s postopki kadrovanj v družbah v državni lasti pogosto ukvarja v okviru svoje nadzorne funkcije, pri čemer ugotavljamo, da so kadrovski postopki v družbah v državni lasti izpostavljeni tako visoki stopnji tveganja za nastanek koruptivnih ravnanj kot tudi visoki stopnji tveganja za ravnanja v nasprotju s pričakovano integriteto posameznikov in organizacij. Zato je pomembno, da se vsak posameznik, ki se znajde v funkciji vodenja ali nadzora družb v državni lasti, dobro zaveda kakšne so njegove dolžnosti in omejitve.« Predsednik Komisije je ob tem poudaril pomen vodenja z zgledom in zavedanja, da višje kot si na družbeni lestvici, večjo odgovornost imaš.

V okviru spletnega seminarja je izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) Irena Prijovič 121 slušateljem predstavila prehode funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki v vodstvene funkcije v državnih in občinskih podjetjih, predsednik ZNS Gorazd Podbevšek pa direktne prehode iz nadzorne v vodstveno funkcijo v isti družbi.

Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave na Komisiji, pa je predstavila institut nasprotja interesov, kot ga opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, in ustrezne postopke izločitve v primerih, ko je nasprotje interesov zaznano. »Pomembno je, da se odstrani videz pristranskosti in zagotovi enakopravna obravnava vsem kandidatom, še posebej v postopkih kadrovanj,« je poudarila in predstavila praktične primere obstoja nasprotja interesov in upravljanje tveganja nasprotja interesov ter izvajanja vplivanj v kadrovskih postopkih.

Posnetek celotnega dogodka si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Dogodek je potekal v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, pri katerem Komisija sodeluje drugo leto zapored. Aktivnosti Komisije na področju ozaveščanja o nasprotju interesov se bodo nadaljevale, saj bomo v okviru Tedna boja proti korupciji priredili okroglo mizo na temo problematike tega instituta, katerega obvladovanje je ključno za delovanje pravne države ter zaupanje v demokratične institucije, transparentnost, enakopravnost in objektivnosti odločanja v javnih zadevah ter razpolaganje z javnimi sredstvi.

O upravljanju korupcijskih tveganj in nasprotja interesov v kadrovskih postopkih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar