Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Webinar: Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotja interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) bo letos na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, kot je napovedal že junijski podpis sporazuma o sodelovanju, za člane organov vodenja in nadzornih služb pripravila spletni seminar – webinar na temo Upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih. Brezplačno izobraževanje bo v sodelovanju z Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) potekalo v petek, 20. novembra, od 11. ure dalje, in sicer po aplikaciji Zoom.

Komisija in ZNS bosta vsak s svojega vidika delovanja osvetlila področje upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb. Posebna pozornost bo namenjena prehodom funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani, v vodstvene funkcije v državnih in občinskih podjetjih kot tudi direktnim prehodom iz nadzorne v vodstveno funkcijo v isti družbi. Eden izmed poudarkov pa bo tudi na  protokolu za ravnanja članov organov nadzora, kadar so predmet političnih ali drugih vplivov na njihovo neodvisno odločanje, z namenom varovanja osebne integritete in ustvarjanja etične kulture.

V zvezi z webinarjem je senat komisije na 27. seji 6. 11. 2020 sprejel tudi Pojasnilo glede upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora v družbah, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost.

Program dogodka

11.00 Uvodni pozdravi

  • dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije
  • Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije

Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb

· Prehodi funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani, v vodstvene funkcije v državnih in občinskih podjetjih

mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije

· Direktni prehodi iz nadzorne v vodstveno funkcijo v isti družbi

Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije

· Praktični primeri obstoja nasprotja interesov in upravljanja tveganja nasprotja interesov ter izvajanja vplivanj v kadrovskih postopkih

Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave, Komisija za preprečevanje korupcije

· Protokol ZNS in KPK za ravnanja članov organov nadzora, kadar so predmet političnih ali drugih vplivov na njihovo neodvisno odločanje

  • mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije
  • Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije
  • Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave, Komisija za preprečevanje korupcije

12.30 Zaključek

Več o dogodku je na tej spletni povezavi, prijave pa sprejemajo na tem spletnem naslovu.

Webinar je sicer del programa v Mendarodnem tednu ozaveščanja o prevarah med 16. in 20. novembrom, ki sicer vsako leto novembra po celem svetu poteka pod okriljem največje svetovne organizacije za boj proti finančnim prevaram, ACFE (Svetovno Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar). V Sloveniji so ga premierno prvič izvedli leta 2018 na pobudo družbe Deloitte, iniciativa pa vsako leto raste in dobiva nove pridružene partnerje, ki zasledujejo enak cilj: ozaveščati javnost o pomembnosti boja proti korupciji in prevaram ter predstaviti mehanizme za vzpostavljanje integritete in transparentnosti. Letos je partnerjev 18, med njimi tudi komisija, ki pri iniciativi sodeluje drugo leto zapored.

Webinar: Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotja interesov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar