Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija podpira sprejem novele ZIntPK na odboru za pravosodje

Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja pomemben korak pri sprejemu potrebnih sprememb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je bil narejen danes, ko je besedilo novele ZIntPK potrdil odbor za pravosodje.

Priprava sprememb ZIntPK, ki je bil sprejet leta 2010 in predstavlja glavni okvir za delo Komisije za preprečevanje korupcije (komisija), poteka že več kot pet let, od tega je besedilo novele že dve leti v usklajevanju na Vladi in v Državnem zboru. Današnja potrditev novele na Odboru za pravosodje je tako pomemben korak do tega, da dobimo zakon, ki bo odpravljal nekatere, v preteklem desetletju zaznane pomanjkljivosti in ki bo omogočal pogoje za učinkovitejše delovanje komisije.

Z novelo se tako zakonsko urejajo procesna jamstva oseb, ki so obravnavane v postopkih komisije. Enotno zakonsko podlago dobivajo tudi pridobivanje, uporaba, obdelava in povezovanje informacij o denarnem toku javnega sektorja, ki se beležijo v aplikaciji Erar, ki je eno ključnih orodij za krepitev transparentnosti delovanja javnega sektorja. S spremembami zakona bo tudi poenoten nadzor nad sprejemanjem daril v javnem sektorju. Hkrati pa novela jasneje razmejuje med pristojnostmi komisije – ki ni organ preiskovanja ali pregona – ter policije in tožilstva.

Sprejem novele je signal za krepitev integritete in etike

»Vsebino novele v večjem delu podpiramo, saj bo omogočila še učinkovitejše delo komisije, zato menimo, da je čas, da se spremembe zakona končno potrdijo,« je danes na odboru za pravosodje povedal predsednik komisije dr. Robert Šumi. Komisija je imela nekaj pomislekov glede vloženih amandmajev na novelo, a je obenem zadovoljna z dodatnimi amandmaji, ki so bili vloženi in sprejeti na seji odbora.

Komisija pričakuje, da bo današnjemu koraku sledil tudi dokončni sprejem novele v Državnem zboru že na oktobrski seji. To bi bil pomemben signal, da obstaja politična volja za krepitev integritete in etike tako javnega sektorja kot širše družbe ter s tem za preprečevanje korupcije, saj bi bila vzpostavljena ustrezna podlaga za krepitev profesionalnega in strokovnega dela komisije.

Komisija podpira sprejem novele ZIntPK na odboru za pravosodje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar