Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv komisije na poročanja medijev o odgovoru Vlade Evropski komisiji

Komisija za preprečevanje korupcije posreduje odziv na poročanja medijev o odgovoru Vlade na osnutek poročila Evropske komisije o vladavini prava, ki v svojih prispevkih omenjajo tudi nekatere očitke o delu komisije.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (komisija) z odgovorom Vlade Evropski komisiji na osnutek poročila o vladavini prava nismo uradno seznanjeni. Poudarjamo pa, da je komisija samostojen in neodvisen državni organ, na delo katerega posamezni politični interesi nimajo in ne bodo imeli nikakršnega vpliva. Tako se je komisija tudi z vizijo novega vodstva zavezala k profesionalnemu delu, ki temelji na zakonitosti, strokovnosti in etičnosti našega ravnanja. V zvezi s postopki pred komisijo pojasnjujemo, da smo na komisiji po spremembi sodne prakse v letu 2016 prilagodili postopek, ki zdaj obravnavanim osebam zagotavlja vsa procesna jamstva, zagotovljena z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Postopek, kot ga na komisiji vodimo v zadnjih letih, je kot ustreznega lani z dvema sodbama potrdilo tudi sodišče – tako upravno kot vrhovno. Se pa na komisiji zavzemamo, da se postopek primerno uredi tudi v področni zakonodaji, in zato upamo, da bo Državni zbor čim prej sprejel predlagane spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Odziv komisije na poročanja medijev o odgovoru Vlade Evropski komisiji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar