Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Etično vodenje in profesionalizem kot temelj trajnostnega razvoja

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi se je v ponedeljek, 14. septembra 2020, v Hiši Evropske unije v Ljubljani udeležil posveta Vrednote družbe znanja: vključujoč, varen in spodbuden šolski prostor z govorom o odločnem etičnem vodenju in profesionalizmu.

Dr. Robert Šumi je v svojem prispevku poudaril, da si na Komisiji za preprečevanje korupcije (komisija) želimo tvorno sodelovati z vsemi deležniki, ki v slovenskem prostoru prispevajo k upoštevanju vrednot, spodbujanju etičnega ravnanja, krepitvi integritete in družbene odgovornosti, torej vsemu, kar prispeva k bolj moralni družbi in stremi k temu, da bodo naslednje generacije dejansko živele, o čemer se morda danes šele pogovarjamo. Pri tem je izpostavil, da je treba vzpostaviti most med teorijo in prakso: “S pogovori in ozaveščanjem lahko dosežemo napredek, pa čeprav ta morda ne bo viden takoj, ampak šele v naslednjih letih in desetletjih.”

Predstavil je pomen integritete, ki pomeni pričakovano ravnanje in je torej mnogo več od obligacije. Integriteta posameznika pomeni skladnost med besedami in dejanji ter hkrati odsotnost nemoralnega ravnanja – oseba z integriteto ravna etično. Visoka stopnja integritete je temelj etičnega in profesionalnega ravnanja, etično ravnanje in profesionalizem pa sta temelj trajnostnega razvoja družbeno odgovorne organizacije, ki ji ljudje zaupajo. “Integriteta se gradi in krepi vse življenje, zapravi pa se lahko v trenutku, z enim samim napačnim, nemoralnim dejanjem, posledica katerega je, da ljudje izgubijo zaupanje,” je izpostavil dr. Šumi.

Predsednik komisije je še izpostavil, da imajo tisti, ki so najvišje na družbeni lestvici, tudi največjo odgovornost. Ob tem je predstavil model etičnega vodenja, ki ga zaznamuje sinteza treh ključnih dejavnikov: moralne osebnosti, moralnega vodje in moralnega promotorja. Etično vodenje skupaj z zakonitostjo in strokovnostjo ter pogumom in odločnostjo predstavlja profesionalizem, h kateremu bi morali stremeti vsi in h kateremu smo zavezani tudi na komisiji.

Dogodek je v okviru vseslovenske prostovoljske akcije Dan za spremembe 2020 pod geslom Dobro za ljudi in planet organiziral Inštitut za razvoj vključujoče družbe (IRVD) v sodelovanju z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport ter Zavodom RS za šolstvo. Namen posveta je bil po zgledu 16. cilja Agende 2030 ponuditi nov in bolj učinkovit, integrativni pristop uporabne javne etike na vseh ravneh in področjih družbe prihodnosti. Prvi del, v okviru katerega je nastopil tudi predsednik komisije, je bil namenjen predstavitvi monografije Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja (v njej je objavljen tudi prispevek dr. Roberta Šumija), akcijo pa so sklenili s skupno razpravo, okroglo mizo o varnosti šolskega prostora v okviru lokalne skupnosti in nacionalne politike javne varnosti.

 

Etično vodenje in profesionalizem kot temelj trajnostnega razvoja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar