Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 9. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 9. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 6. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 8. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo preiskave
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
5. Obravnava Osnutkov ugotovitev o konkretnih primerih
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 9. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar