Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sprejem etičnega kodeksa poslancev korak v pravo smer

Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja sprejem etičnega kodeksa, ki ga je kolegij predsednika Državnega zbora potrdil danes.

Komisija ocenjuje, da je sprejem kodeksa pomemben korak za krepitev etične kulture in integritete poslancev in Državnega zbora. Namen etičnega kodeksa je opredelitev dodatnih oziroma dopolnitev obstoječih standardov ravnanj, ki jih določa slovenski pravni red, s konkretnejšimi usmeritvami glede pravilnosti in primernosti ravnanj poslancev. Komisija verjame, da bodo poslanci kodeks z aktivno uporabo pri etičnih dilemah, s katerimi se pri opravljanju svoje funkcije soočajo v praksi, v prihodnjih letih tudi ustrezno vsebinsko napolnjevali in posledično dopolnjevali ter spreminjali.

Sprejem kodeksa etike poslancev je Sloveniji že leta 2012 priporočil GRECO, Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope. Vse od takrat, še posebej intenzivno pa v zadnjih dveh letih, je komisija aktivno pozivala poslance, naj uresničijo to priporočilo. Predstavniki komisije so poslancem nudili strokovno pomoč tudi pri pripravi kodeksa, ki je bil sprejet danes.

Sprejem etičnega kodeksa poslancev korak v pravo smer
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar