Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 8. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 8. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 11. 6. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 7. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Osnutkov ugotovitev o konkretnih primerih
5. Obravnava Predlogov za uvedbo preiskave
6. Predlog Odločbe vpisa sprememb podatkov v register lobistov
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 8. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar