Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 3. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 5. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 2. seje senata komisije
2. Preklic pooblastila po ZUP
3. Predlog za uvedbo preiskave
4. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
5. Seznanitev senata komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 3. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar