Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obisk ministrice za pravosodje na Komisiji za preprečevanje korupcije

Ljubljana, 24. 4. 2020 – Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je danes obiskala Komisijo za preprečevanje in se sestala z novim predsednikom komisije dr. Robertom Šumijem.

Predstavniki ministrstva so se na srečanju z vodstvom komisije dotaknili najpomembnejših točk sodelovanja v prihodnjih mesecih in se strinjali, da mora biti sodelovanje konstruktivno in proaktivno ter da si bosta oba organa redno izmenjevala informacije iz skupnih področij dela. »Sodelovanje je osnova za delovanje naše komisije in takšna je tudi naša vizija,« je poudaril predsednik komisije.  Ministrico mag. Lilijano Kozlovič sta spremljala državna sekretarja Matic Zupan in Zlatko Ratej, poleg predsednika komisije dr. Roberta Šumija pa sta na sestanku sodelovala tudi njegova namestnika mag. Uroš Novak in Simon Savski.

Sogovorniki so se strinjali, da ima glede odprtih vprašanj delovanja komisije trenutno prednost novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Predstavniki ministrstva so napovedali, da bo novela predvidoma na dnevnem redu junijske seje Državnega zbora, pri čemer je ministrica izrazila podporo noveli. Da je novela, ki se pripravlja že več let, nujna, je izpostavil predsednik komisije dr. Šumi, pri čemer je izpostavil več prednosti, ki jih predlagane spremembe zakona prinašajo, ter rešitve, s katerimi komisija ni zadovoljna. »Novela prinaša možnost, da se komisija dejansko pozicionira v družbi kot preventivno nadzorni organ,« je poudaril. Sogovorniki so se dogovorili, da bodo odprta vprašanja reševali na strokovnem sestanku med predstavniki ministrstva in komisije, ki bo namenjen izključno noveli ZIntPK.

Predstavniki komisije so izpostavili še nujnost sprejema nove Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, saj je bila veljavna sprejeta že leta 2004. Namestnik mag. Uroš Novak je poudaril, da želi komisija v pripravo nove resolucije vključiti vse deležnike, tudi gospodarstvo in četrto vejo oblasti, in izpostavil nujnost sodelovanja Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za javno upravo. Tudi ministrica je izrazila pripravljenost za sodelovanje na tem področju.

V zvezi z ureditvijo področja »žvižgačev« oziroma prenosom direktive EU o zaščiti prijaviteljev, ki jo mora Republika Slovenija v svoj pravni red prenesti do konca leta 2021, so se sogovorniki strinjali, da ima Komisija za preprečevanje korupcije dovolj znanja, da ob ustrezni kadrovski in finančni okrepitvi prevzame dobršen del novih pristojnosti, ki jih direktiva prinaša. Sogovorniki so se zavzeli tudi za nadaljnjo informatizacijo delovanja komisije,  s ciljem olajšati zavezancem izpolnjevanje njihovih zakonskih obveznosti.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Obisk ministrice za pravosodje na Komisiji za preprečevanje korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar