Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 11. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 11. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 12. 3. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 9. in 10. seje senata komisije
2. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2019 in Ocena stanja za leto 2019
3. Predlog za uvedbo preiskave ter odstop ugotovitev drugim organom
4. Predlog za uvedbo preiskave
5. Predlog za razširitev postopka na lastno pobudo
6. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
7. Sklep o zavrnitvi vpogleda
8. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
9. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
10. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 11. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar