Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ad hoc poročilo o Sloveniji: odziv GRECA na uvedbo parlamentarne preiskave v zadevi Kangler

Ljubljana, 18. Februar 2020 – Na skupščinskem zasedanju Skupine držav proti korupciji (GRECO) v Svetu Evrope decembra 2019 je GRECO sprejel Ad hoc poročilo o Sloveniji, s katerim se je Vlada Republike Slovenije seznanila na svoji 61. redni seji 13. februarja 2020, ko je tudi dovolila njegovo objavo.

Iz Ad hoc poročila o Sloveniji izhaja zaskrbljenost GRECA glede možnosti, da bi »parlamentarna preiskava, kakršna je ta, če je usmerjena zoper preiskovalne organe, tožilstvo in sodstvo v posameznih primerih v teku, lahko posegala v ločitev med vejami oblasti in spoštovanje neodvisnosti sodstva. Pri tem je treba upoštevati nevarnost, da bi to negativno vplivalo na neodvisnost sodstva v postopkih v teku in tudi v prihodnjih podobnih postopkih, ter potencialni vpliv na kazenske preiskave in postopke v zvezi s korupcijo zoper vplivne ali politično povezane osebe«. Zato GRECO v sklepnih ugotovitvah odločno poudarja, »da je neodvisnost sodstva temelj pravne države in da morajo vse veje oblasti demokratične države to načelo spoštovati. Pritožbe na sodne odločbe naj se načeloma rešujejo s pritožbami v okviru samega sodstva, ne pa s posegi drugih vej državne oblasti«.

Ker je Ustavno sodišče RS zadržalo izvajanje parlamentarne preiskave, si je GRECO pridržal pravico sklepati o ustreznosti slovenskih sistemov za zagotavljanje integritete in boj proti korupciji in bo zato še naprej pozorno spremljal razvoj dogodkov, Slovenijo pa je pozval, da ji do 1. marca 2020 predloži poročilo o razvoju dogodkov.

O uvedbi ad hoc postopka zoper Slovenijo je GRECO odločitev sprejel junija 2019, odločitvi pa je botrovala zahteva Državnega sveta RS, da Državni zbor RS ustanovi preiskovalno komisijo za preiskavo sodnih postopkov, ki so potekali oziroma še tečejo proti politiku, članu Državnega sveta RS in bivšemu županu. Namen zahtevane parlamentarne preiskave je bil preiskati politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, in sicer tožilcev in sodnikov, ki so sodelovali v sodnem postopku zoper tega politika.

GRECO odločitev o uvedbi ad hoc postopka v skladu s 34. členom Pravil postopka sprejme v izjemnih okoliščinah, in sicer če GRECO prejme zanesljive informacije o institucionalnih reformah, zakonodajnih pobudah ali postopkovnih spremembah, ki bi lahko hudo kršile protikorupcijske standarde Sveta Evrope.

Ker je GRECO v četrtem ocenjevalnem krogu (ki se je pričel januarja 2012 in za Slovenijo zaključil marca 2018, ko je izpolnila zahtevano število priporočil) ocenjeval temo »preprečevanje korupcije pri članih predstavniških teles, sodnikih in tožilcih«, je GRECO lahko obnovil temo zgolj z uvedbo ad hoc postopka. Vprašanja glede neodvisnosti sodstva in tožilstva so namreč pomemben del boja proti korupciji in so se kot takšna obravnavala v četrtem ocenjevalnem krogu.

Ad hoc poročilo GRECA objavljamo v priponkah spodaj in na tej povezavi.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

 

 

Ad hoc poročilo o Sloveniji: odziv GRECA na uvedbo parlamentarne preiskave v zadevi Kangler
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar