Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 7. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 7. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 20. 2. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 6. seje senata komisije
2. Analiza korupcijskih tveganj v postopkih javnega naročanja
3. Dovoljenje za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
4. Predlog odločbe
5. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 7. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar