Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru: nasprotje interesov na osnovni šoli

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika) v postopku ugotavljanja kršitev s področja nasprotja interesov, vodenem zoper poslovodno osebo javnega zavoda Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda, ravnatelja Sebastjana Kukovca, na 42. seji, dne 14. 11. 2019, sprejel naslednje Ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe in ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, komisija objavlja v nadaljevanju.

Ugotovitve o konkretnem primeru: nasprotje interesov na osnovni šoli
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar