Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija se zavzema za nov Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Ljubljana, 13. november 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je danes sodelovala na javni predstavitvi mnenj o noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C). Predsednik komisije Boris Štefanec je poudaril, da predlagana novela ne rešuje nekaterih bistvenih dilem, povezanih z bojem proti korupciji, zato je nujen nov zakon.

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) obžaluje, da priprava sprememb ZIntPK poteka že več kot pet let in da je tudi danes v postopku novela zakona, ki ne odgovarja na nekatera bistvena vprašanja, ki bi jih moral zakon urediti. Komisija se že ves čas postopka zavzema za pripravo novega zakona, da je glede na obseg predlaganih sprememb potreben nov zakon, pa potrjujejo tudi mnenja Zakonodajno-pravne službe DZ in Službe vlade RS za zakonodajo.

Predsednik komisije Boris Štefanec je na današnji javni predstavitvi mnenj k ZIntPK-C izpostavil nekatera ključna vprašanja, ki jih novela zakona ne naslavlja ali jih ureja neustrezno. Med drugim je izpostavil vprašanje vodenja postopkov pred komisijo, ki jih komisija glede na sodno prakso, izoblikovano v zadnjih letih, vodi v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek. V noveli bi bilo nujno podrobneje urediti ta postopek pred komisijo, a pripravljavec ZIntPK-C po mnenju komisije v noveli ni našel ustreznih rešitev.

Novela ZIntPK-C, ki je v postopku, se ne loteva niti področja nezdružljivosti opravljanja funkcije z drugimi funkcijami ali dejavnostmi, čeprav se je pred meseci izkazalo, da je to področje neustrezno urejeno. Prav tako se ne ukvarja z vprašanjem zaščite prijaviteljev, čeprav je že bila sprejeta Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavljajo kršitve prava Unije, v skladu s katero bo treba uskladiti našo zakonodajo.

Neustrezne z vidika zagotavljanja javnega nadzora pa so za komisijo tudi rešitve, ki jih novela predlaga v zvezi z javno objavo premoženjskega stanja zavezancev. Komisija se ves čas zavzema, da bi zakonodaja omogočala javno objavo podatkov o prijavi premoženjskega stanja, in ne zgolj o spremembah premoženjskega stanja, kot določa trenutni zakon in kot predvideva tudi novela. Trenutna (in če bo novela sprejeta tudi nova) zakonodaja javne objave ne omogoča, s čimer so standardi nadzora bistveno manjši, kot bi jih želeli.

V priponki je dostopen dopis, ki ga je komisija posredovala Odboru za pravosodje Državnega zbora RS.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Javna_pred_ZIntPK-C_nov__2019

Komisija se zavzema za nov Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar