Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Prikaz nasprotnih dejstev v zvezi postopkom pri Zagovorniku načela enakosti

Ljubljana, 12. november 2019 – V Dnevniku in na spletni strani www.dnevnik.si je bil 12. 11. 2019 objavljen članek, v katerem novinar navaja, da je predsednik komisije Štefanec sprožil postopek za dostop do informacij javnega značaja, »da bi se dokopal do gradiva, s pomočjo katerega bi lahko ugotovil, kdo vse iz KPK in na kakšen način je sodeloval z Zagovornikom načela enakosti.« Navedba ne drži, zato za zagotovitev celovitega obveščanja javnosti komisija objavlja naslednja pojasnila.

Komisija je Zagovorniku načela enakosti posredovala vso zahtevano dokumentacijo, povezano s konkretnim javnim natečajem. Ker se komisija z mnenjem, ki ga je izdal Zagovornik načela enakosti, ne strinja, je zaprosila za vpogled v celoten spis. V kolikor vpogled v spis ne bi bil mogoč, je Zagovornika načela enakosti obvestila, naj prošnjo šteje kot vlogo za dostop do informacij javnega značaja. Z vpogledom v spis komisija želi ugotoviti, na kakšni podlagi je bilo sprejeto mnenje Zagovornika ter tudi kakšni so razlogi, da je postopek pri omenjenem organu potekal vse od leta 2014. Razlog, da se je komisija odločila za vpogled v spis, je tudi v tem, da zoper mnenje Zagovornika načela enakosti ni mogoče vložiti pravnega sredstva oziroma ga izpodbijati po pravni poti.

Komisija poudarja, da z zaprosilom za vpogled v spis nikakor ne išče žvižgača, saj je učinkovita zaščita prijaviteljev (žvižgačev) eden od temeljev delovanja komisije in eden od ključnih ciljev vizije trenutnega senata komisije. Pri tem dodajamo, da je bila komisija že tekom postopka pred Zagovornikom načela enakosti seznanjena, kdo je prijavitelj, prav tako je bila iz dokumentov, ki jih je zagovornik posredoval komisiji, seznanjena, kdo vse je sodeloval v postopku pred Zagovornikom, zato komisija zavrača navedbe v članku, da se z vpogledom v spis išče žvižgača ali kakršno koli drugo za sodelujoče v postopku obremenjujoče dokazno gradivo.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Prikaz nasprotnih dejstev v zvezi postopkom pri Zagovorniku načela enakosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar