Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 42. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 42. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 14. 11. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 41. seje senata komisije
2. Obravnava Načrta integritete Komisije za preprečevanje korupcije
3. Obravnava Osnutkov ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
5. Obravnava Osnutkov o konkretnih primerih
6. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
7. Obravnava Delnih ugotovitev o posameznem primeru
8. Predlog za uvedbo preiskave
9. Predlog dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
10. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 42. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar